Turizm Sektörü HİZMET SEKTÖRÜNDE KALİTELİ ÜRÜN ALMANIN ÖNEMİ

HİZMET SEKTÖRÜNDE KALİTELİ ÜRÜN ALMANIN ÖNEMİ

 

Son yıllarda ki gelişmelere bakıldığında hizmet veren bütün sektörlerde yapısal noktada değişikliklere gidildiği gözlemlenmektedir. Hizmet sektöründe ki uygulamalar sadece verilen hizmete bağlı olarak değerlendirilmemektedir. Hizmet kalitesinin yanı sıra ürün kalitesi, hizmet üretimi ve kaliteli mal alımı da büyük önem gerektirmektedir. Bu noktada kaliteli mal insan performansı ile belirlenerek müşterinin beğenisine sunulmaktadır. Hizmet beklentilerinin yeterince karşılanabilmesi ve ihtiyaç duyulan ürün kalitesi müşterinin hizmet veren kişiden memnun olması ve ilerleyen süreçlerde aynı firma ile çalışabilmesi açısından çok önemlidir. Hizmet sektöründe müşterilerin sadece ihtiyaçlarını bir şekilde karşılamak yeterli değildir. Müşterinin ihtiyaç olana kolay bir şekilde ulaşabilmesini sağlama, kaliteli mal tedarik etme müşteriyi tatmin etme noktasında çok önemlidir.

Hizmet kalitesini ölçmek oldukça zor bir işlemdir. Ürünün kalitesini ve müşteriye verilen hizmetin kalitesini ölçmenin en basit yolu tüketiciye sunma esnasında kontrol etmektir. Hizmet kalitesi hem üretim sektöründe hem de hizmet sektöründe büyük önem teşkil etmektedir. Üretim sektöründe kaliteli mal üretimine bağlı olarak müşteriye verilen hizmetler firmalar arasında rekabetin artmasını sağlamaktadır. Buna bağlı olarak şunu söyleyebiliriz ki; kaliteli mal üretiminin yanı sıra hizmet sektöründe ki verimliliğin artırılması, farklılık oluşturulması, müşteri güvenirliliğinin sağlanması ve rekabet edilmesi açısından da hizmet kalitesinin yüksek olması gerekmektedir. Hizmet sektöründe kaliteli mal almak ya da tüketicilere kaliteli mal tedarik etmek verilen hizmet kalitesinin daha iyi olması açısından çok önemlidir.