Turizm Sektörü RESTORAN İŞLETMELERİNİN TEDARİK İHTİYAÇLARI

RESTORAN İŞLETMELERİNİN TEDARİK İHTİYAÇLARI

Günümüzde turizm sektörü ele alındığında artış gösteren eğilimlere bağlı olarak restoran işletmeciliği önemli bir yerdedir. Türkiye’ nin gelişmeye başlamasıyla birlikte gelir düzeylerinde yaşanan artışa bağlı olarak tüketim alışkanlıkları da değişiklik göstermekte ve ailelerin restoranlara yönelmesine neden olmaktadır. Günümüzde ki şartlar dâhilinde restoran işletmeleri arasında belirli bir rekabetin olması açısından inovasyon da süreklilik önem arz etmektedir. Restoran işletmelerinin tedarik ihtiyaçlarını başarılı bir şekilde yönetebilmeleri ve bu süreçte karşılaşılabilecek sorunların en aza indirgenmesi rakiplerinin karşısında daha avantajlı duruma geçmelerini sağlamaktadır.

Restoran işletmeleri tedarik ihtiyaçlarını karşılama noktasında tedarikçi firmanın ürün kalitesi, ürün fiyatı, dağıtım performansı, yenilikçi olması, esneklik göstermesi gibi kriterleri göz önünde bulundurmaktadır. Restoran işletmeciliğinde tedarik ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanabilmesi ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için kaliteli ve doğru ürün tercih edilmelidir. Bunu da ancak doğru tedarikçiler ile çalışarak sağlamak mümkündür. İşletmenin faaliyetlerini devam ettirebilmesi, işletmesini tercih eden müşterilerine sunabileceği ürün ve hizmet kalitesinin belirlenmesin de ki önemli hususlardan biride tedarikçi firmadır. Turizm sektöründe ve otel işletmeciliği alanında daha çok önem kazanan restoran işletmeciliği tedarikçi firmalardan tedarik ihtiyaçlarının kısa sürede karşılanabilmesi müşteriye hızlı ve kaliteli hizmet verilmesi noktasında çok önemlidir. Tüketicinin temel haklarından biri de iyi beslenmektir. Restoran işletmecileri bu durumu göz önünde bulundurarak gerekli olan ürün ihtiyacını en iyi ve en hızlı şekilde tedarik edebileceği firmalar ile çalışmaya özen göstermelidir.