Turizm Sektörü TEDARİK ZİNCİRİ NEDİR?

TEDARİK ZİNCİRİ NEDİR?

Tedarik zinciri, bir ürünün hammadde sürecinden itibaren işlenip dönüştürülmesi ve elde edilen ürünün tedarikçi firmadan başlayarak tüketiciye kadar ki bütün teknolojiyi, insan kaynağını, kaynakları ve firma yapılarını kapsayan sürece denir. Tedarik zinciri sürecinde ki ele alınan bütün faaliyetlerde bulunan bileşen ve kaynaklar ürüne dönüştürülerek müşteriye teslim edilir. Tedarik zincirini şu şekilde ilerlemektedir: tedarikçilerden üreticilere, dağıtımcılar, toptancılar, perakendeciler ve tüketiciler şeklindedir. Tedarik zincirinde ki yer alan her halka düzenli bir şekilde ilerleyiş göstermektedir. Tedarik zincirinin işleyişini sağlayan belli aşamalar vardır. Bunlar; üretim, malzeme temini, stok yönetimi, tedarik, dağıtım, satış ve müşteri ilişkileri şeklinde devam etmektedir.

Üretim üzerine faaliyet gösteren bütün şirketler için döngü mal alımı ile başlamaktadır. Tedarik süreci planlamasının doğru bir şekilde yapılması doğru bir tedarik zinciri yönetimiyle sağlanabilmektedir. Tedarikçi firmalar tedarik sürecini doğru bir şekilde yönetemezlerse sürekli sipariş olması halinde girdi eksikliğinden dolayı siparişleri zamanında yetiştiremezler. Tedarik zinciri yönetiminde belirli evreler ve hedefler bulunmaktadır. Bu hedefleri şu şekilde sıralayabiliriz:

-          Talep ve sipariş yönetimi,

-          Satın alma süreci,

-          Planlama,

-          Üretim,

-          Stok yönetimi,

-          Depo yönetimi,

-          Nakliye

Tedarik zinciri yönetimi doğru ve sağlıklı bir şekilde ilerletilirse tedarik zincirinin her aşamasında firmanız olumlu sonuçlar ile karşılaşacaktır. Kısa sürede işinizin büyümesi ve kar oranınızın artış göstermesi için tedarik zinciri yönetimine önem verilmesi gereklidir.